Arkitektene forteller:
Et gjennomført boligfelt
Nok engang har Aamodt Hus AS vist oss stor tillit ved å la oss tegne et helt boligområde – denne gang på Stifjellet i Søgne.
Det har vært et mål for både oss og byggherre å lage boliger for folk i alle faser av livet. Vi har prøvd å kombinere design og innhold som ikke nødvendigvis skal koste så mye, det være seg eneboligene, tomannsboligene eller rekkehusene i området.

Planløsningene er gode og effektive og tilpasset den enkelte tomts kvaliteter og muligheter – både når det gjelder sol, utsikt og terrengforhold. Under planlegging og prosjektering har det vært viktig med et felles formspråk på boligene. Samtlige boliger har saltak og har et moderne uttrykk.
Meld interesse
“Stifjellet ligger fantastisk til, i naturskjønne omgivelser, med turstier og badeplasser i umiddelbar nærhet.”
Materialbruk og farger er nøye gjennomtenkt, og vi har landet på 4 valgfrie fargepaletter som harmonerer med hverandre. Med et felles formspråk vil boligområdet fremstå som en helhet, men vi ønsker å gå lengre. Uteområdene er derfor også vektlagt i planleggingen. Langs gateløp og mellom eiendommene skal blant annet hekker være av samme sort, og alle vil få et frukttre i hagen sin.

Sosial bærekraft er viktig, og vi tror bestemt at utformingen av Stifjellet vil gi gode bokvaliteter; man vil føle tilhørighet til området takket være alle de flotte kvalitetene som er vektlagt i prosjektet.
Med vennlig hilsen
Janicke Jebsen-Vinje
Siv. Ark. MNAL (partner i ARK.NET AS)